MARIS 睿 应用场景
工厂巡检

工厂环境下对产品进行检查与维护

消防应用

协助消防人员进入的危险复杂环境,进行现场勘查与救助

实验室应用

协助科研人员进行危险有毒药剂操作

军民融合应用

三防机器人应用,危险地带远程侦查和样本提取,已与海军军医大学军方合作

应用技术与特点
远距离高精度遥操作
远距离低延时视觉图传系统
12自由度同构主从操作系统
多自由度轮式全向平台
产品
021-80158675
创新
服务与支持
公司
info@ulsrobotics.com
© 2018-2022 ULS Robotics Co.,Ltd. | 上海傲鲨智能科技有限公司 | 版权所有 |                                            |
|